Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/02/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 01/03/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, địa chỉ: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/03/2016; người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận cổ tức.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.