Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội (HMG- Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Kim khí Hà Nội – số 20 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.