Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà dịch vụ trung tâm, tổ hợp chung cư GREEN HOUSE – CT17, Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của  Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.