Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/8/2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/08/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ  tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán: 16/09/2016
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng kế toán – Công ty Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 16/09/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.