CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin (HLC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đíc: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Thưởng cổ phiếu năm 2014 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Trả cổ  tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thực hiện:  22/07/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 22/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2. Thưởng cổ phiếu năm 2014 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tỷ lệ thực hiện: 10,5:1 (Người sở hữu 10,5 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ  đông Nguyễn Văn A được sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, theo tỷ  lệ thực hiện quyền 10,5:1 thì cổ đông A được hưởng (100:10,5)*1=9,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn trên, cổ đông sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu.  

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.