CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin (HLC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, địa chỉ số 1 phố Tân Lập, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.