Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc, Nhà 905, CT1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trị, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty;

+ Thông qua việc chi trả cổ tức cho các cổ đông;

+ Thông qua việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua thay đổi điều lệ của Công ty;

+ Thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.