Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (HJS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9 Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội:          

     + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;

     + Phương hướng mục tiêu năm 2015;

     + Một số nội dung khác;

     + Thông qua nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.