Công ty cổ phần Hoàng Hà (HHG - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  31/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Công ty cổ phần Hoàng Hà – số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016 và một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.