Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – Số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang vào các ngày từ 14/05/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.