Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

1.  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam –  187 Giảng Võ, Hà Nội
- Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2016 và các vấn đề quan trọng khác của Công ty.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Ngày thanh toán: 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tổng hợp Công ty cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề, địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 22/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.