Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội (HES- Đại chúng chưa niêm yế0074)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội, số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.