Công ty cổ phần Dệt - May Huế (HDM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỉ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dệt may Huế - 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 29/05/2015 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.