Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HDG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị sẽ có thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Hội đồng Quản trị sẽ có thông báo sau

Bình Luận (1)

HDG lợi nhuận siêu khủng - 22:43 25/03/2016

Theo ông Dũng Giám đốc KD, hiện nay HDG chỉ Tập trung vào dự án Z756 bán thấp tầng rất khó khăn. các dự án khác khó khăn như dự án CC1 dịch vọng vẫn chưa chuyển được công năng từ văn phòng sang chung cư nên hiện nay chỉ huy động vốn và thi công cầm chừng; Dự án An Khánh tạm dừng đến sau 2020 mới triển khai tiếp, Nongtha tại Lào rủi ro pháp lý phải tạm dừng Thuỷ điện thiếu nước nên không có khả năng phát điện