Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (HDA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền

1, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2, Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 31/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á – Số 59 Phố Thiên Đức, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.