Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á (HAD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

- Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:                1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.