Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/03/2016 đến ngày 08/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần  Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, số 76 phố  An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.