Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (HCI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 01/07/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân), trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp có xác nhận của chính quyền địa phương.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.