Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HBD - UPCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
a.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

−     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
−     Thời gian thực hiện: Từ 9h00 ngày 14/04/2016
−     Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP bao bì PP, số 97, Đường Đinh Nhu, Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.
−     Nội dung họp:
+     Kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2015.
+     Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.
+     Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016.
+     Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
b.     Trả tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:

-     Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
-     Thời gian thực hiện:  28/04/2016
-     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+      Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương. Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, từ ngày 28/04/2016 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.