Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC- HNX - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/04/2016

Lý do mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: 27/04/2016.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
Nội dung họp:
* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
* Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
* Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
* Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên.  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.