Công ty cổ phần Thương mại Bia hà Nội (HAT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2106

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trung tuần tháng 04/2016, nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo bằng thư mời cho cổ đông sau

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến phòng họp tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.