Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 54.599.813 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 7.979 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phần là: 7.979 cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các đối tượng khác mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/7/2015 đến ngày 03/8/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/7/2015 đến ngày 17/8/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty, số 81-83-85, Tòa nhà Fideco, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.