Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:         Dự kiến trong tháng 5/2015

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo trực tiếp tới từng cổ đông bằng văn bản

- Nội dung đại hội: Sẽ được Công ty thông báo trực tiếp tới từng cổ đông bằng văn bản

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.