Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (HAP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/10/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 8% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần được chia được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 110 cổ phần HAP sẽ được quyền nhận thêm: (110x8)/100=8,8 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hapaco, địa chỉ: Tầng 5+6 Tòa nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.