Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (HAI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

-Tỷ lệ thực hiện: 15%

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông sở hữu 1.250 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện cổ đông được hưởng khi nhận thưởng là 187,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 187 cổ phiếu

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông dược HAI - 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.