Công ty Cổ phần Nông Dược HAI (HAI – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2015.

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

- Nội dung họp: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của các đợt phát hành cổ phiếu và thông qua một số vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.