Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ  đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 05/07/2015

- Địa điểm thực hiện: 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Nội dung lấy ý kiến: điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi do Công ty phát hành.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.