Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  19/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 03/06/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh – thành phố Hải Dương – tỉnh Hải Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/06/2016) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.