Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2016

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện:  30/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bắt đầu từ ngày 30/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.