Công ty cổ phần Đầu tư và sản xuất Thống nhất (GTN – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất – tầng 02, tháp CEO, Lô HH2-1 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.