Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vĩ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 054.3812850) từ ngày 21/09/2015 (lúc 8 giờ đến 16 giờ từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.