Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (GTA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/8/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/08/2016

Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Nội dung cụ thể:
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty;
+ Sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của luật doanh nghiệp mới.
- Thời gian thực hiện: Ngày 12/10/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Chế biến Gỗ Thuận An – Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, TX.Thuận Giao, Tỉnh Bình Dương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.