Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An (GTA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích:  Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An bắt đầu từ ngày 08/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.