Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GSP – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo CMND hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân) còn giá trị sử dụng, liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh từ ngày 26/05/2015 để làm thủ tục nhận cổ tức theo địa chỉ: Công ty CP Chứng khoán Dầu khí -  CN TP.HCM, số 24-26 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08-39146789, Fax: 08-39146969.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.