Công ty cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn (GSC - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày đăng ký cuối cùng:  16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại Văn phòng Chi nhánh Công ty, Lô 253 Khu dân cư Vạn Tường – phường Hòa Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.