Công ty cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015

1.Tổ  chức đại hội đồng cổ đông năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu– 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Khách sạn NeMo số 01 đường Nguyễn Văn  Linh -  TT Phú Mỹ - Huyện Tân Thành -Tỉnh BRVT
- Nội dung họp:
+     Thông qua BCTC năm 2015-phân phối lợi nhuận 2015
+     Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 – Kế hoạch PPLN năm 2016
+     Sửa điều lệ Công Ty phù hợp với luật Doanh Nghiệp 2014 ( có hiệu lực từ ngày 01-7-2015)
+     Các vấn đề khác
2.Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 26/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch -Huyện Tân Thành -Tỉnh BRVT vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy,CN và ngày Lễ) từ ngày 26/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.