CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 30/11/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân, Ấp Suối Nhum – Xã Hắc Dịch - Huyện Tân Thành - Tỉnh BRVT vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, CN và ngày Lễ) từ ngày 30/11/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.