Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (GMD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục đích:            Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                   1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau (dự kiến trung tuần tháng 5)

- Địa điểm và nội dung họp:      Thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.