Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (GMC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  26/09/2016

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015, Tạm ứng cổ  tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 và Thực hiện quyền mua cổ phiếu    
1/ Trả  cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015, Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016:
Tỷ lệ thực hiện: 30%, trong đó:
a/ Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
b/ Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
Thời gian thực hiện: 17/10/2016.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần SX – TM May Sài Gòn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.