CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 50% ( 01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh, 334A Phan Văn trị, P11, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.