CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Ngày 17/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh thiết bị chiếu sáng Thái Bình Dương – Địa chỉ: Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ Công nghiệp Hắc Dịch, ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2015.
+     Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
+     Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015.
+     Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
+     Sửa đổi Điều lệ Công ty.
+     Một số Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.