CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2015

- Lý do và mục đích: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: giữa tháng 07/2015

- Địa điểm thực hiện: 114 Trường Chinh – TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

- Nội dung họp:

+ Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.