CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 26/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.