CTCP Thể Thao Ngôi sao Geru (GER – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/06/2015               

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru, địa chỉ: số 1/1, Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, thời gian 08 giờ đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10/06/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.