CTCP Cấp nước Gia Định (GDW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Thời gian thực hiện: 05/06/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính -  Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, 2 Bis Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 05/06/2015, vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai – thứ sáu) xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.