Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5%.

- Nội dung thực hiện:

Tỷ lệ thực hiện: 20%  (tương đương 100:20)Cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cổ phần mới. Số cổ phần được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 206 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:20, khi đó số lượng cổ phiếu cổ đông A được nhận là: (206/100)*20=41.2 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 41 cổ phiếu. Phần lẻ 0.2 cổ phiếu sẽ hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến thực hiện phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Trụ sở Chính:

Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3589 4287    Fax: (08) 3589 4288

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.