Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức 10 % đợt 3/2015 bằng tiền

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

2.   Tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền:

a.     Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
b.     Ngày thanh toán: 31/03/2016
c.     Địa điểm thực hiện:
-      Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
-  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/03/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.