Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/8/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/09/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (tương đương 100:10)
Cổ đông sở  hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền. Cứ 100 quyền thì được nhận 10 cổ phần mới

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu vào các ngày làm việc trong tuần, khi đến thực hiện phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại Trụ sở Chính:
-     Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành
-     Địa chỉ: 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.HCM
-     Điện thoại: (08) 3589 4287    Fax: (08) 3589 4288

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.