Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015

- Lý do và mục đích:   Tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 27/08/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/08/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.