Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (GDT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 09 và tháng 10/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành

- Nội sung lấy ý kiến:

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

+ Tăng mức cổ tức năm 2015 từ 30% lên 50% trên mệnh giá bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.